Login dan Panduan Lengkap Aplikasi Pangkalan Data (APDM)

Panduan Lengkap Aplikasi Pangkalan Data (APDM)

Aplikasi Pangkalan Data Murid ialah aplikasi pelancaran Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membolehkan pengendalian data murid di antara peringkat sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri. APDM penting dalam memastikan maklumat sekolah atau murid adalah terkini.

Siapa yang menggunakan APDM?
Selain admin APDM di PPD dan JPN, guru kelas dan seorang admin yang ditugaskan di sekolah merupakan pengguna utama dalam sistem APDM ini. Mereka yang akan mengendalikan data murid dan sekolah masing-masing.

Admin Sekolah

Pengetua/ Guru Besar di sekolah akan menurunkan tugas Admin APDM sekolah. Selalunya Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (PK Hem) yang menjadi Admin sekolah bagi APDM ini. Tugas admin sekolah adalah membantu mengendalikan data murid/sekolah di antara guru kelas dengan pihak admin APDM di PPD. Admin Sekolah juga membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Guru Kelas dalam akses APDM.

Panduan Log Masuk APDM

Langkah 1:
Admin sekolah melawat laman sesawang bagi Aplikasi Pangkalan Data Murid(APDM) iaitu, http://apdm.moe.gov.my

Langkah 2:
Di bahagian kiri laman sesawang APDM, log masuk ADPM dengan mengisi ID Pengguna dan Kata Laluan.

ID Pengguna: Kod sekolah
(Gunakan huruf besar yang tiada spacebar. Sebagai contohnya, ABC1234)
Kata Laluan: ******

 • Default password yang diberikan oleh sistem kepada Admin sekolah . Admin sekolah disarankan supaya menukar kata laluan selepas log masuk APDM buat pertama kali atas sebab keselamatan akaun.
 • Selepas siap masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, tekan butang HANTAR untuk log masuk ke dalam sistem APDM.

Kemaskini Maklumat Sekolah
Admin sekolah perlu sentiasa mengemaskini maklumat sekolah yang dalam APDM kepada yang terkini supaya dapat digunakan dari semasa ke semasa. Langkahnya adalah:

Langkah 1:
Admin APDM Sekolah melawat laman sesawang APDM.

Langkah 2:
Memasukkan ID Pengguna dan Kata Laluan serta klik butang HANTAR untuk log masuk sistem APDM.

Tidak pasti ID Pengguna dan Kata Laluan ? Lihat cara admin sekolah log masuk APDM.

Langkah 3:
Setelah log masuk, pergi ke menu Kemaskini. Disinilah maklumat sekolah boleh dikemaskini atau dirubah.

Langkah 4:
Menyimpan maklumat yang telah dikemaskini dengan klik pada Kemaskini Maklumat Sekolah. Setelah selesai, maklumat terkini sudah disimpan ke dalam APDM.

Mendaftar Guru Kelas Baru/ Mengganti Guru Kelas Lama
Maklumat guru kelas juga perlu sentiasa dikemaskini oleh admin sekolah. Apabila terdapat guru baru, admin sekolah harus menambah rekod guru tersebut dalam APDM. Admin sekolah perlu juga memadam guru lama yang sudah tidak berkhidmat.

Caranya untuk mendaftar guru kelas baru atau menukar guru kelas lama dalam sistem APDM adalah:

Langkah 1:
Admin APDM Sekolah melawat laman sesawang APDM.

Langkah 2:
Log Masuk sistem APDM dengan memasukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.

Langkah 3:
Setelah log masuk ke dalam sistem APDM, Pergi menu Pendaftaran Kelas.

Langkah 4:
Sekiranya kelas sudah sedia ada, Tekan Kemaskini di hujung nama kelas untuk menukar atau mengemaskini Guru Kelas yang sedia ada.

Belum ada kelas?
Klik Tambah Kelas untuk menambah kelas sekiranya kelas belum ada.

Langkah 5:
Akhirnya, Klik Kemaskini Maklumat Kelas untuk menyimpan maklumat guru kelas baru yang sudah dikemaskini.

Mendaftar Kelas Baru/ Memadam Kelas Lama
Sekiranya terdapat pembukaan kelas baru, admin sekolah perlu update maklumat kelas tersebut dengan segera dalam APDM bagi melancarkan proses penambahan rekod murid oleh Guru Kelas nanti.

Cara admin sekolah Daftar kelas baru atau padam/buang kelas lama dalam APDM adalah:
Langkah 1:
Admin APDM Sekolah melawat laman sesawang APDM.

Langkah 2:
Log Masuk sistem APDM dengan memasukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.

Langkah 3:
Setelah log masuk ke dalam sistem APDM, Klik pada menu Pendaftaran Kelas.

Langkah 4:
Tambah Kelas
Klik Tambah Kelas untuk menambah kelas baru dan Klik Kemaskini di hujung nama kelas baru itu.
Padam Kelas
Klik Padam hujung nama kelas yang lama supaya kelas tersebut dipadamkan/dibuangkan. Setelah selesai. Admin sekolah dinasihatkan supaya menyemak dan pastikan kelas yang hendak dipadam/dibuang. Tiada murid sepatutnya di dalam kelas tersebut sebelum memadam kelas tersebut.
Bagi menyemak maklumat pelajar, boleh melihat cara kemaskini maklumat murid.

Langkah 5:
Setelah selesai kemaskini kelas, Klik Kemaskini Maklumat Kelas untuk menyimpan segala maklumat yang telah dirubah ke APDM.

Mengesahkan Kesemua Data Murid yang dihantar oleh Guru Kelas

Pengesahan kesemua data murid perlu dibuat oleh Admin APDM Sekolah sebelum dihantar kepada admin PPD. Semakan data murid oleh perlu dibuat sebelum pengesahan bagi mengenalpasti ketepatan data. Cara admin mengesah kesemua data murid di APDM adalah:

Langkah 1:
Melawat laman sesawang APDM.

Langkah 2:
Log Masuk sistem APDM dengan memasukkan ID PenggunaKata Laluan dan klik HANTAR.

Langkah 3: Menyemak
Setelah log masuk ke dalam sistem APDM,

 • Klik Data Murid. Disini admin perlu memastikan jumlah keseluruhan murid dan bilangan murid mengikut kelas termasuk jantina murid adalah betul dan tepat di APDM.
 • Klik pada nama tingkatan/tahun yang berkenaan, skrin yang dipaparkan adalah mengikut tingkatan/kelas serta jantina.
 • Klik pada Data Murid bagi menyemak kemaskini oleh guru kelas bagi data murid.
 • Gerakkan cursor menuju ke Kelas. Disitu, skrin akan memapar semua kelas mengikut
  tingkatan/tahun.
 • Untuk melihat senarai nama murid. Klik pada nama kelas yang berkenaan.
 • Klik pada nama murid dan juga maklumat ibu bapa berkenaan untuk menyemak maklumat murid,
 • Klik ‘Paparan pendapatan penjaga pertama dan penjaga kedua’ sekiranya ingin menyemak maklumat pendapatan ibu bapa.

Langkah 4: Mengesah
Klik pada Data Murid, klik pada bahagian bawah skrin yang tertulis

“Semua data murid seperti di atas telah dikemaskini”

untuk membuat pengesahan kesemua data murid dalam APDM.

Tempoh Pengesahan Kesemua Data Murid
Untuk pengesahan data murid, admin sekolah perlu membuat dalam tempoh tarikh yang ditetapkan. Bilakah kesemua data murid ini perlu disahkan Admin APDM sekolah?

Admin APDM Sekolah perlu membuat pengesahan dalam tempoh 1-7 haribulan setiap bulan.

 • Menu Pengesahan Data Murid akan hilang pada 8 haribulan dan akan wujud semula pada hari pertama pada bulan yang seterusnya.
 • Kesemua data murid yang telah disahkan oleh pentadbiran atau pengurusan sekolah akan dimaklumkan kepada pihak berkenaan seperti Penjabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negara dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Admin APDM daripada pihak berkenaan akan mengendalikan data-data tersebut.
 • Pemantauan selalu akan dibuat oleh pihak Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negara dan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan data murid yang terdapat di dalam APDM sentiasa update dan boleh digunakan oleh sistem Kementerian Pendidikan Malaysia dari semasa ke semasa.

**Mengesahkan Permohonan Sekolah Kawalan **

Admin APDM Sekolah sudah mendaftar Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan ke dalam sistem.
Caranya adalah seperti langkah berikut:

Langkah 1:
Melawat laman sesawang APDM.

Langkah 2:
Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan log masuk sistem APDM dengan memasukkan ID Pengguna dan Kata Laluan. Klik HANTAR untuk log masuk ke dalam sistem.

ID Pengguna : No Kad Pengenalan yang tiada simbol (-)
Kata Laluan : Yang diberi oleh Admin APDM Sekolah

Langkah 3:
Klik pada Sekolah Kawalan setelah log masuk. Semak permohonan yang ada tertulis ‘Menunggu Pengesahan Guru Besar’, jika tidak, pengesahan adalah tidak dibenarkan.

 • Sekiranya status permohonan ada tertulis ‘Permohonan Belum Disahkan’, maksudnya pemohon/guru kelas belum menyerahkan/mencetakkan permohonan tersebut kepada pihak berkenaan.
 • Lain daripada itu, sekiranya status permohonan adalah ‘Menunggu Kemasukan Data Akademik’, maksudnya pengisian markah akademik murid belum dibuat oleh guru kelas berkenaan bagi permohonan tersebut.

Langkah 4:
Tekan butang Sah Permohonan untuk membuat pengesahan.

Selepas itu, Pengetua/Guru Besar/PK2 perlu menanda pada kotak ‘Saya mengesahkan permohonan ini’ setelah skrin memaparkan permohonan tersebut supaya diteliti. Akhirnya permohonan telah disahkan.

Membuat Laporan MBMMBI

Guru kelas boleh meminta Admin APDM sekolah membuat laporan bagi kelas beliau.
Laporan pelaksanaan MBMMBI boleh dibuat oleh Admin APDM Sekolah.

Caranya adalah seperti langkah berikut:

Langkah 1:
Melayari laman sesawang APDM.

Langkah 2:
Log Masuk sistem APDM dengan memasukkan ID Pengguna ,Kata Laluan dan klik HANTAR.

Langkah 3:
Klik pada Pendaftaran Kelas untuk membuat laporan pelaksanaan MBMMBI sama ada bagi setiap kelas atau mengemaskini maklumat sedia ada.

Langkah 4:
Seterusnya, klik pada Tambah Kelas jika tiada kelas.

Langkah 5:
Sekiranya kelas sudah sedia ada, klik pada Kemaskini di hujung nama kelas yang ingin dikemaskinikan untuk laporan MBMMBI.

Langkah 6:
Setelah selesai mengemaskini maklumat, sila klik Kemaskini Maklumat Kelas untuk simpan.

Muat Turun/Menyimpan Data Murid dalam bentuk Exel
Sekiranya pihak sekolah memerlukan perkongsian data murid untuk analisi atau kegunaan lain. Admin APDM sekolah dan Guru Kelas boleh memuat turun/download maklumat data murid sekolah dalam bentuk Excel.

Caranya adalah seperti berikut:

Langkah 1:
Melawat ke laman sesawang APDM.

Langkah 2:
Log Masuk sistem APDM dengan memasukkan ID PenggunaKata Laluan dan klik HANTAR.

Langkah 3:
Admin boleh mendapatkan maklumat data murid dengan klik Data Murid.

Langkah 4:
Maklumat dimuat turun adalah mengikut tingkatan atau tahun. Klik Muat Turun Excel pada penjuru kanan di bahagian atas skrin untuk menyimpan ke pc supaya dapat diakses offline.

 • Data murid dan ibu bapa yang dimuat turun adalah dalam format excel.

Reset Kata Laluan Guru Kelas
Admin sekolah boleh menetap semula kata laluan setelah dihubungi oleh Guru Kelas yang lupa kata laluan melalui laman sesawang APDM.

Caranya adalah seperti berikut:

Langkah 1:
Admin APDM sekolah terima makluman daripada guru kelas yang lupa kata laluan. Seterunya Admin melawat laman APDM.

Langkah 2:
Pada bahagian kiri terdapat ruangan isi maklumat, masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.
Klik HANTAR untuk log masuk.

Langkah 3:
Setelah log masuk ke sistem, pergi ke Pendaftaran Kelas.

Langkah 4:
Pada ruangan nama guru kelas berkenaan, klik Reset Kata Laluan untuk menukar kata laluannya.

 • Kata laluan guru kelas tersebut akan ditukar kembali ke default password iaitu, kata laluan yang diberi oleh sistem secara automatik.
 • Admin APDM sekolah disarankan supaya memastikan guru kelas yang ingin ditetap semula reset kata laluannya adalah betul agar tidak tersalah menukar kata laluan guru kelas yang lain.

Reset Kata Laluan Admin Sekolah
Bagaimana pula sekiranya admin APDM sekolah sendiri yang lupa kata laluan?

Ikut cara berikut untuk mendapatkan kata laluan baru:

 • Kata laluan admin APDM sekolah hanya boleh ditetapkan semula oleh admin APDM di Pejabat Pendidikan Daerah.
 • Oleh itu, admin APDM sekolah perlu menghubungi PPD sekolah anda supaya minta Admin APDM di Pejabat Pendidikan Daerah untuk reset/tetapan semula kata laluan admin sekolah.

Kemaskini Guru Penolong Kanan
Admin APDM Sekolah perlu memberi tugas seorang Guru Penolong Kanan(GPK) melalui Modul Pengurusan Murid (MPM) di APDM. Guru Penolong Kanan membantu Guru Besar dalam mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan di sekolah.

Langkah mengemaskini GPK ialah:

Langkah 1:
Melawat laman sesawang APDM.
Log Masuk dengan menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan.

Langkah 2:

 • Setelah log masuk, rujuk di Modul Pengurusan Murid (MPM).
  Daftar GPK1 dengan mengisi maklumat seperti Nama, No. Kad Pengenalan dan sebagainya seperti dalam gambar di atas. Admin boleh membuat kemaskini maklumat GPK1 jika perlu.

Langkah 3:

 • Sekiranya sekolah belum ada GPK1, admin boleh memberikan tugas GPK1 kepada GPK2 dengan menanda kotak kecil Guru menjalankan tugas PK1 di tepi.
 • Skrin akan dipaparkan perhatian, tekan butang OK untuk teruskan.
 • Setelah itu, selesailah Kemaskini maklumat GPK1/ GPK2 di MPM APDM.

GPK mengemaskini subjek Guru Kelas
GPK (Guru Penolong Kanan) boleh mengemaskini subjek Guru Kelas melalui Modul Pengurusan Murid(MPM) di APDM.

Langkahnya adalah:

Layari laman sesawang APDM.
Log masuk sistem APDM dengan memasukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.

Sekiranya sekolah belum pernah menetapkan subjek, skrin akan memaparkan sebuah notis tertulis ‘Sekolah belum pernah membuat tetapan subjek’.

 • Tekan butang OK untuk teruskan.
 • Aktifkan paparan tahun/tingkatan dengan klik Kemaskini Subjek.
  Nota di bahagian bawahnya tertera info Subjek Utama dan Subjek Pilihan.

Satu notis Perhatian akan dipaparkan.
Ia bermaksud subjek sudah pun dikemaskini dengan berjaya.

 • Tekan OK untuk teruskan. Langkah seterusnya ialah tekan menu Tahun/Tingkatan untuk paparkan senarai kelas yang ada. Paparan senarai kelas mengikut nama kelas akan keluar.
 • Sekiranya ada nama Guru Kelas yang salah, sila maklum kepada Admin Sekolah untuk pembetulan di menu Pendaftaran Kelas.
  Menetap subjek dengan menekan Utama atau Pilihan.
  Tanda (X) di bahagian status tetapan bermaksud GPK1 belum membuat tetapan subjek bagi kelas tersebut.
 • Tekan Tambah Subjek untuk memilih subjek tetapan.
 • Tekan butang Kembali untuk balik ke Menu Utama.
  Seterusnya, pilihan senarai subjek akan dipaparkan.
 • Tandakan kotak bagi subjek yang ingin dipilih.
  Setelah selesai, tekan butang Pilih untuk teruskan.
  Kemudian, tekan +Guru bagi menetapkan guru untuk setiap subjek yang dipilih tadi.
  Sekiranya ingin memadam/membuang subjek daripada senarai, tekan Padam Subjek yang terletak di di hujung kolum.
 • Mengisi No. IC guru subjek berkenaan bagi pengesahan tambah subjek tersebut.
 • Satu notis Berjaya akan pop up setelah berjaya menambah Guru Subjek bagi kelas tertentu.
 • Tekan Padam untuk buang nama guru subjek
 • Satu peringatan akan dipaparkan bagi pengesahan, tekan YA atau TIDAK. YA untuk teruskan dan TIDAK untuk batalkan.
 • Setelah berjaya menetap subjek guru kepada kelas berkenaan, pada bahagian Tetapan Subjek dan Status Subjek akan ada tanda BETUL. Demikianlah langkah kemaskini subjek Guru Kelas bagi GPK di MPM APDM.

Guru Kelas

Pada peringkat sekolah, Guru Kelas berperanan penting dalam mengemaskini data murid, data kelas dan subjek murid dalam sistem APDM. Guru Kelas perlu bekerjasama dengan admin sekolah bagi memastikan ketepatan data murid untuk dihantar ke PPD nanti.

Panduan Log Masuk sebagai Guru Kelas
Bagaimanakah guru kelas log masuk sistem APDM?

Guru kelas hanya boleh mengakses sistem APDM sekiranya Admin APDM sekolah sudah mendaftar guru kelas tersebut ke dalam sistem.

Cara guru kelas log masuk sistem APDM adalah:

Langkah 1:
Melawat ke laman APDM.

Langkah 2:
Pada bahagian kiri laman APDM, terdapat ruangan untuk dimasukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.

Langkah 3:

Masukkan ID Pengguna : No. IC Guru Kelas
Tiada simbol dash/sengkang (-). Sebagai contohnya, 923456789123

Masukkan Kata Laluan : ******
Guru kelas disarankan agar menukar kata laluan (default password) iaitu, kata laluan yang diberi oleh sistem setelah log masuk buat pertama kali atas sebab keselamatan.

Langkah 4:
Klik HANTAR untuk log masuk ke dalam sistem APDM.

Kemaskini Maklumat Murid

Guru kelas boleh mengemaskini maklumat atau rekod data murid yang ada di dalam sistem APDM. Bagaimanakah cara bagi guru kelas untuk mengemaskini maklumat murid? Ikut langkah berikut:

Langkah 1:
Melawat laman sesawang APDM.

Langkah 2:
Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan. Seterusnya klik butang HANTAR untuk log masuk.

Langkah 3:
Klik Data Murid untuk memaparkan senarai nama murid.

Langkah 4:
Data murid yang ingin dikemaskini sepatutnya sudah ada tersenarai mengikut kelasnya.
Kemaskini maklumat murid tersebut dengan klik pada nama murid tersebut. Maklumat yang boleh dirubah adalah seperti nombor IC, nombor sijil lahir, nombor passport atau tiada dokumen.

Langkah 5:
Setelah sudah mengemaskini maklumat murid. Klik pada Kemaskini Maklumat untuk menyimpan ke sistem.

Daftar/Tambah Rekod Murid
Sekiranya kelas guru didatangkan murid baru, Guru Kelas perlu menambah maklumat murid baru itu ke dalam sistem APDM. Bagaimanakah caranya guru kelas untuk tambah atau mendaftar rekod murid?

Caranya adalah seperti langkah berikut :

Langkah 1:
Melawat ke laman sesawang APDM.

Langkah 2:
Log Masuk sistem APDM dengan memasukkan ID PenggunaKata Laluan dan klik HANTAR.

Langkah 3:
Klik pada Data Murid untuk semakan dan pendaftaran rekod murid.

 • Semak data murid dengan klik pada nama murid. Skrin akan memapar maklumat murid dan maklumat ibu bapa. Disitu guru kelas boleh mengemaskini maklumat berkenaan.

Langkah 4 : Data murid tiada di dalam senarai
Jika tiada rekod murid berkenaan di dalam senarai, tambah rekod murid tersebut dengan klik Daftar Murid.

Skrin akan memapar ruangan untuk memasukkan data sama ada nombor IC , nombor sijil lahir, nombor passport atau tiada dokumen.

Langkah 5:
Setelah selesai mengemaskini rekod murid, klik Kemaskini Maklumat untuk menyimpan maklumat.

Sehingga itu cara tambah rekod murid, guru kelas boleh semak adakah maklumat murid terkini sudah direkod dalam sistem ADPM, lihat cara kemaskini maklumat murid.

Menukar Kelas Murid
Bagaimanakah guru kelas mahu menukar kelas murid oleh sebab penyusunan semula kelas ?

Guru kelas boleh menukar kelas murid dalam sistem APDM apabila perlunya penyusunan semula kelas.
Caranya adalah seperti langkah berikut:

Langkah 1:
Melawat laman sesawang APDM.

Langkah 2:
Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan seterusnya klik butang HANTAR untuk login ke da
lam sistem sebagai seorang guru kelas.

Langkah 3:
Klik Data Murid untuk memaparkan senarai nama murid.

Langkah 4:
Kemudiannya, klik Kemaskini Kelas di hujung nama murid yang ditukar kelasnya.

Langkah 5:
Skrin akan memaparkan pilihan kelas. Pilih kelas terkini bagi murid berkenaan.

Langkah 6:
Setelah memilih kelas terkini, klik Kemaskini bagi mengesahkan pertukaran. Jika tersalah memilih kelas, klik Batal untuk membuat semula jika hendak membuat demikian.

Jika ingin menyemak maklumat murid selepas pertukaran , boleh ulang langkah kemaskini maklumat murid.

Kemaskini Subjek Murid
Sesetengah murid mengambil subjek berlainan. Guru Kelas perlu memastikan maklumat yang betul mengenai subjek murid disimpan dalam APDM. Guru kelas boleh mengemaskini subjek murid melalui sistem Modul Pengurusan Murid (MPM) di APDM.

Caranya adalah seperti langkah berikut :

 • Log Masuk sebagai Guru Kelas.
 • Kemudian, tekan menu Subjek.
 • Tekan butang Tetapan bagi menetapkan murid pada subjek berkenaan.
 • Bilangan guru mengajar tertakluk kepada pilihan guru subjek yang telah dibuat oleh Guru Penolong Kanan1/2.
 • Tandakan kotak Tetapan subjek untuk membuat pilihan semua murid atau tandakan mengikut murid secara individu.
 • Boleh pilih/tekan Tetapan guru daripada menu dropbox.
 • Bagi subjek DLP pula, ruang senarai lajur Tetapan DLP akan dipaparkan. Sekiranya murid mengambil program DLP, tandakan kotak Tetapan DLP.
 • Tekan Kemaskini Subjek Murid.
 • Peringatan akan dipaparkan sekiranya tetapan kemaskini berjaya.

Tekan Bil Murid Ambil bagi mendapatkan senarai nama murid yang telah ditetapkan.

 • Skrin dipaparkan Senarai nama murid yang mengambil subjek tertentu.

Kemaskini Permohonan Penempatan Murid eDaftar

eDaftar Sekolah Menengah merupakan aplikasi dalam APDM untuk mendaftar data murid Tahun 6 yang bakal memasuki sekolah menengah, Tingkatan satu atau kelas peralihan.

Guru Tahun 6 harus mengemaskini data murid mereka ketika murid tahun 6 menaiki Tingkatan 1. Sehubungan itu, sudah tentunya penggunaan eDaftar Sekolah Menengah yang betul perlu diketahui oleh guru kelas masing-masing.

Melalui penggunaan eDaftar, maklumat murid perlu dikemaskini dengan teliti agar proses murid memasuki sekolah menengah dapat dijalankan dengan lancar. Guru kelas memerlukan bantuan Penolong Kanan Hal Ehwal (atau guru yang dilantik sebagai Admin APDM) di sekolah.

Guru Kelas Kemaskini Data Murid eDaftar

Log masuk APDM sebagai Guru Kelas menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan di laman sesawang APDM ialah http://apdm.moe.gov.my

Pergi ke menu Modul Pengurusan Murid.

 • Klik Murid seperti dalam gambar di atas.

Maklumat yang boleh dikemaskini adalah No. IC, No. Angka Giliran UPSR, Nama (Mengikut Kad Pengenalan ), Alamat, No. Telefon, Status Kewarganegaraan, Anak yang ke berapa, jarak ke sekolah, Murid tinggal dengan (ibu bapa atau penjaga).

Selain itu, maklumat alamat murid juga boleh dikemaskini jika berkaitan.
Setelah selesai mengemaskini data murid, tekan butang Kemaskini untuk teruskan.

Seterusnya adalah data penjaga utama/ kedua atau data ibu bapa.

 • Tekan butang Kemaskini untuk menyimpan maklumat. Sama dengan maklumat Kokurikulum.
 • Seperkara lagi, guru kelas boleh mengemaskini maklumat di bahagian KAD001.
  KAD001 merangkumi maklumat seperti bahasa pertuturan di rumah, bilangan adik beradik dan tempoh tahun berkaitan.
 • Tekan Kemaskini Kad 001 untuk menyimpan maklumat selepas kemaskini.

Admin Sekolah Mengesah Maklumat Penempatan Murid
Admin APDM Sekolah atau Penolong Kanan Hal Ehwal Murid akan memastikan ketepatan maklumat.
Pelajar Tahun 6 akan ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan(SMK) apabila memasuki Tingkatan 1/ Peralihan. Permohonan boleh dilakukan menerusi eDaftar Menengah, melalui Modul Pengurusan Murid (MPM) di APDM.

Cara menggunakan eDaftar Menengah bagi Admin APDM sekolah:

 • Melawat pautan APDM, log masuk sebagai Admin sekolah.
 • Setelah log masuk Tekan eDaftar Menengah.
 • Pastikan Feeder School adalah betul seperti yang ditetapkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah.
 • Pada ruangan Analisa Ringkas, pastikan bilangan kelas dan murid Tahun 6 adalah tepat.
  Sehubungan dengan itu, admin sekolah menerima cadangan daripada guru kelas untuk menetapkan penempatan murid Tahun 6.

 • Nama murid yang digaris merah(seperti dalam gambar) kerana bukan warganegara, ia kerana murid yang bukan warganegara dan pemastautin tetap (PR) tidak dibenarkan untuk membuat permohonan. Rujuk PPD untuk maklumat lebih lanjut.

** Guru Kelas Kemaskini Permohonan Penempatan Murid**
Admin/PK HEM selesai mengesahkan maklumat mengenai Feeder School.
Kemudiannya Guru kelas perlu log masuk ke APDM menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan mereka sendiri.

 • Layari laman sesawang APDM. Ruangan untuk menaip maklumat akaun adalah pada bahagian kiri laman APDM. Klik HANTAR untuk log masuk ke dalam sistem APDM.

Setelah berjaya log masuk, pergi ke bahagian Modul Pengurusan Murid (MPM).

 • Tekan menu eDaftar Menengah pada bahagian kiri.
 • Tekan Kemaskini Permohonan untuk permohonan murid berkenaan.

Murid bukan warganegara tidak boleh memohon. (nama digaris merah seperti dalam gambar).
Seterusnya, skrin dipaparkan pemilihan maklumat iaitu, pilihan sekolah, sebab pilihan ke sekolah berkenaan dan jarak dari rumah ke sekolah.
Guru kelas boleh nyatakan maklumat murid berkenaan supaya memudahkan jalan kerja PPD untuk membuat penempatan.

Juga, Tekan dropdown menu Pilihan Sekolah untuk memaparkan senarai sekolah lain selain Luar Feeder sekiranya murid berkenaan memilih untuk memohon di Luar Feeder.

Tambahan pula, bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina(SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil(SJKT) perlu diisi markah pemahaman dan penulisan untuk peralihan.

 • Maklumat tambahan juga diperlukan bagi Tahun 4 dan Tahun 5 iaitu, markah PKBS Akhir Tahun.
 • Bagi Tahun 6 pula, pengisian markah Percubaan UPSR diperlukan.

Selain itu, maklumat kokurikulum dikemaskini di Data Murid.

Untuk menghantar permohonan, tekan butang Kemaskini di bawah.


Setelah Kemaskini ditekan, satu paparan seperti di gambar di atas akan keluar.

 • Paparan berikut telah senaraikan murid yang memohon mengikut sekolah pilihannya.
  Guru kelas boleh ulang proses permohonan kepada murid yang lain.

Admin Sekolah Mengesah dan Mencetak Permohonan Penempatan Murid

 • Selepas guru kelas menghantar permohonan penempatan, admin sekolah /PK HEM yang akan mengambil tugas untuk menyemaknya di ruangan Analisa Ringkas.
 • Tindakan Surat Tunjuk sebab akan dikenakan sekiranya gagal membuat membuat pengesahan dalam tempoh yang ditetapkan.
  PPD yang akan melulus penempatan.
 • Cetakan surat penempatan boleh dibuat oleh Sekolah rendah bagi semua murid Tahun 6.
 • Tekan butang Cetak Senarai Sepadu untuk mencetak senarai sepadu untuk simpanan pihak sekolah.
 • Sehingga inlah panduan kemaskini permohonan penempatan murid menggunakan eDaftar menerusi Modul Pengurusan Pelajar (MPM) dalam sistem APDM.

Pengesahan permohonan oleh Murid Sekolah Rendah

Surat kelulusan permohonan penempatan murid akan dicetak dan diedarkan kepada murid tahun 6 oleh pihak sekolah rendah.

Cara pendaftaran penempatan

 • Satu murid Sekolah Rendah ke Sekolah Menengah atau
 • Dua Guru Sekolah Menengah datang ke Sekolah Rendah

Pada hari pendaftaran tersebut, ibu bapa/penjaga perlu menyediakan dokumen salinan yang disahkan seperti di bawah dan membawanya hadir ke SMK yang diluluskan :-

 • Surat Penempatan Murid Tahun Enam Ke Kelas Peralihan / Tingkatan Satu
 • Sijil Kelahiran
 • IC (Jika Ada) atau Sijil Kelahiran
 • Slip menduduki UPSR / Slip Keputusan UPSR
 • Sekiranya pengesahan penempatan tidak dibuat oleh ibubapa/penjaga, hal ini akan menyebabkan penempatan anaknya dibatalkan dan akan digantikan dengan murid lain yang membuat permohonan rayuan setelah mendapat kelulusan daripada PPD.

Pengesahan penempatan murid oleh Admin Sekolah Menengah

 • Dalam masa yang ditetapkan untuk proses pengesahan penempatan murid Tingkatan 1, murid perlu hadir pada tempoh masa tersebut ke Sekolah Menengah yang diluluskan. Jika gagal berbuat demikian, murid tersebut akan dilabel sebagai “Tidak Melapor Diri” oleh pihak sekolah berkenaan.
 • Jika murid tahun 6 gagal membuat pengesahan penempatan di sekolah menengah yang diluluskan sebelum tarikh sekolah menengah buka, selepas 15 hari kemudiannya murid tersebut akan dianggap tercicir.
 • Murid tersebut perlu mendaftar menggunakan borang ASBS.

Dalam tempoh pengesahan penempatan berjalan, pihak sekolah perlu menyimpan Borang Pengesahan Penempatan secara manualnya. Hal ini dibuat bertujuan sebagai rekod pembuktian bahawa proses pengesahan penempatan dan rayuan secara online sudah dibuat oleh ibu/penjaga murid di Sekolah Menengah yang telah diluluskan.

Kemaskini Rayuan Penempatan Murid eDaftar APDM

Guru besar/pengetua, penolong kanan hem sekolah rendah dan sekolah menengah, penyelaras tahun 6 dan penyelaras tingkatan 1/peralihan terlibat dalam pengesahan rayuan penempatan murid.

Panduan Rayuan Penempatan Murid ke Tingkatan 1 (Sekolah Menengah)

Pengesahan penempatan murid boleh dibuat di Sekolah Menengah yang telah diluluskan, selepas itu, online, permohonan rayuan penempatan boleh dibuat melalui eDaftar Menengah menerusi Modul Pengurusan Murid di sistem APDM.

 • Cetakan surat kelulusan permohonan rayuan akan diedarkan kepada murid sekirannya pihak Sekolah Menengah, sekolah pilihan/penempatan pertama telah luluskan permohonan tersebut.

Bagi rayuan ke sekolah Luar Negeri pula, permohonan rayuan perlu dibuat secara manual.

Pejabat Pendidikan Daerah yang akan melulus permohonan rayuan Dalam Daerah atau Antara Daerah yang telah dibuat melalui eDaftar Menengah. Kelulusan daripada PPD ialah mengikut jadual semasa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*